Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová

Začátek kolejových úprav je v km 1,890, konec pak v km 2,400. Předmětem a náplní stavby je zejména výměna

stávající provizorní ocelové konstrukce ŽM 16 v poli 10 až 12 za novou ocelovou příhradovou konstrukcí s dolní

ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. Rozpětí nosných konstrukcí bude činit 36,9 + 56,0 + 56,0m.

V prvním a třetím poli je navržena nosná konstrukce přímopásmová se svislými potrály a ve druhém středním poli

je navržena nosná konstrukce s kruhově zakřiveným horním pásem. Zakřivený horní pás pohledově navazuje na

mostní konstrukci přes řeku Ploučnici (realizace 8/2005) a zároveň předurčuje hlavní plavební otvor. Dále budou

mj. provedena úprava železničního svršku a vyrovnání koleje na mostě a v jeho předpolích, úprava železničního

spodku a úprava vedení inženýrských sítí na mostě. Návrhová rychlost je 50 km/h.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC