Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová

Rekonstrukcí mostu byla zajištěna požadovaná zatížitelnost ZUIC ≥ 1,21 pro zatížení vlakem LM 71 s klasifikačním součinitelem  = 1,21 (ČD-T)  a požadované prostorové uspořádání VMP 2,5 resp. VMP 2,5 v oblouku. Stavební stav nosné konstrukce mostu po provedené rekonstrukci je K1 – dobrý. Úpravou spodní stavby došlo k odstranění závad u pilířů P9  až P11 a klasifikace stavu je S1 – dobrý.

Výměnou nosné konstrukce byl nahrazen železniční svršek uložený na prvkové mostovce průběžným štěrkovým ložem s železničním svrškem tvořeným bezstykovou kolejí. Úpravy vedení koleje umožňuje zvýšení rychlosti v rekonstruovaném úseku z 30 km/h na 50 km/h. Nový železniční svršek zvýší kvalitu jízdy, sníží náklady na údržbu GPK a přispěje ke snížení úrovně hluku od železniční dopravy při přejezdu mostní konstrukce.

Dále trakční vedení bylo upraveno do normové polohy, tzn. zejména výška nad TK 5,6 m.

Provizorní konstrukce ŽM 16 byla v rámci stavby nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. V prvním a třetím poli byla osazena nosná konstrukce přímopásová se svislými portály a ve druhém středním poli je osazena nosná konstrukce s kruhově zakřiveným horním pásem. Zakřivený horní pás pohledově navazuje na mostní konstrukci přes Ploučnici (realizace 8/2005) a zároveň předurčuje hlavní plavební otvor. Na navazující klenbové kamenné konstrukci  byla zřízena nová přechodová deska. Přechodová deska byla napojena na nový úložný práh nad pilířem P15 vybudovaný v rámci stavby mostu přes Ploučnici.

Konstrukce s dolní mostovkou zajišťuje největší mostní otvor a vyhovuje požadavkům na maximální plavební hladinu 126,24 m.n.m. a hladinu stoleté vody 132,35 m.n.m. Rezerva nad plavebním profilem 7,0x45,0 m je cca 0,25 m.

 

Stav k 31.12.2014

Hlavní část stavebních prací proběhla ve výluce železničního provozu v období od 18. září do 29. listopadu 2013. Během rekonstrukce bylo sanováno podzákladí mostu, byly odbourány původní úložné prahy a nahrazeny novými betonovými. Mostní pilíře byly zesíleny mikropilotami a na kamenných klenbách předmostí byly odbourány kamenné rovnaniny, které byly nahrazeny novými přechodovými deskami. V rámci rekonstrukce byla optimalizována trasa trati včetně zřízení bezstykové koleje a návazně na to upraveno trakční vedení. Rekonstrukce mostu si vynutila i demontáž vysokotlakého plynovodu a také přeložení plavebních znaků, zabezpečovacích, sdělovacích a optických kabelů.

Stav k 30.6. 2015

Stavba je ukončena. Kolaudační řízení bylo ukončeno schválením 20. 6. 2015.

1. 7. 2015 - 31.12. 2015

Stavba je ukončena a zkolaudována.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC