Diagnostika jedoucích železničních vozidel Chlumec n. Cidlinou - Hradec Králové

Realizací tohoto projektu vznikne na síti SŽDC jeden nový indikátor v úseku Chlumec n. Cidlinou - Hradec

Králové, který bude zvyšovat bezpečnost na železniční síti. Tento indikátor bude napojen do řídícího systému,

který bude z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocovat naměřené hodnoty.

 

Cílem projektu je vybudování nového indikátoru horkých ložisek, horkých obručí a plochých kol. Tím se dosáhne

zvýšení bezpečnosti včasným odhalením horkých ložisek, brzd, obručí a k odhalení plochých kol. Díky tomu dojde

ke snižování zpoždění vlaků následkem pozdě odhalené nebo neodhalené závady, ke snížení počtu požárů kolem

trati, menšímu opotřebovávání kolejnic a ostatních součástí železničního svršku a zamezení výrazného množství

lomů kolejnic.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC