Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídícího systému

Projekt se skládá ze dvou dílčích projektů, které tvoří jeden celek systému. Jedná se o instalaci indikátorů a o

řídicí systém těchto indikátorů. Realizací projektu vznikne 42 nových indikátorů, které budou zvyšovat bezpečnost

na železniční síti. Tyto indikátory budou napojeny do řídícího systému, který bude z dlouhodobého hlediska a v

návaznostech vyhodnocovat naměřené hodnoty na jednotlivých indikátorech.

 

Ve variantě s projektem se vybudují nové indikátory horkých ložisek, indikátory horkých obručí a indikátory

plochých kol ve 42 traťových úsecích. Tím se dosáhne zvýšení bezpečnosti včasným odhalením horkých ložisek,

brzd, obručí a k odhalení plochých kol. Díky tomu dojde ke snižování zpoždění vlaků následkem pozdě odhalené

nebo neodhalené závady, ke snížení počtu požárů kolem trati, menšímu opotřebovávání kolejnic a ostatních

součástí železničního svršku a zamezení výrazného množství lomů kolejnic. V souladu s globálním cílem prioritní

osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC