Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M.L.

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/14.0341
Datum zahájení projektu: 30. květen 2014
Datum ukončení projektu: 30. červen 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 15 477 791 Kč
Schválený příspěvek EU: 9 801 892 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 27. červen 2014
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC