Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 11,495 Domažlice - Planá u M.L.

Vícekolejný přejezd leží na jednokolejné trati č.184 Domažlice - Planá u Mariánských Lázní v km 11,495 v těsné blízkosti dopravny Klenčí pod Čerchovem. Železniční trať zde kříží silnici II. třídy č. 189 v silničním km 3,354 - mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem - Draženov. Z důvodu vzrůstajícího dopravního zatížení je dosavadní technický stav přejezdu v km 11, 495 nevyhovující a dnem 4. 10. 2016 přejezd ztratí průkaz způsobilosti. Dopravní moment přejezdu je vyšší než 10.000.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tohoto cíle bude dosaženo náhradou technologie ventilových kolejových obvodů za bezpečnější technologii počítačů náprav se směrovými výstupy, díky níž bude možné na přejezdu zavést pozitivní signalizaci. Díky pozitivní signalizaci na přejezdu dojde rovněž ke zkrácení jízdních dob železničních vozidel v daném traťovém úseku a silniční vozidla budou moci jezdit přes přejezd bezpečně rychlostí 50km/hod. Tuto rychlost budou moci dosahovat také díky rekonstruované konstrukci přejezdu, která je navržena celopryžová.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC