Modernizace přejezdů na trati Domažlice - Tachov

Předmětem stavby jsou 4 vytipované přejezdy, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na těchto

přejezdech bude dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS). U přejezdů

budou umístěny výstražníky a nové technologické domky. Z domku bude k výstražníkům, přejezdům a čidlům

počítače náprav položená nová kabelizace. Pro přejezdy budou vybudovány nové elektrické přípojky. Proběhne

rekonstrukce přejezdů, a to jak železničního svršku a spodku, tak i rekonstrukce přejezdové konstrukce. U

přejezdu v km 31,678 bude v rámci elektrických přípojek provedena výstavba nového osvětlení stávajících

nástupišť v zastávce Svržno, obdobně v km 33,603 bude provedena výstavba nového osvětlení stávajícího

nástupiště zastávky a nákladiště Újezd svatého Kříže. Modernizací se zvýší rychlost kolejových vozidel přes

přejezd z 30 km/h na 50 km/h u přejezdů v km 33,306 a v km 41,340, a z 30 km/h na 60 km/h u zbylých přejezdů

v km 31,678a v km 53,454.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC