Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Začátek stavby leží v km 71,700 na traťovém úseku mezi zastávkou Doubí u Tábora a ŽST Planá nad Lužnicí, kde je nově navržena Odbočka Doubí. Konec stavby je v ŽST Tábor v km 83,47. Délka modernizovaného úseku je 11,77 km.

Účelem stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1.část, úsek Doubí u Tábora - Tábor“ bylo modernizovat traťový úsek Odbočka Doubí - Tábor, dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti s maximálním využitím stávajícího tělesa a pozemků a dále dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC. Úpravy navržené v rámci stavby rovněž podpořily zkvalitnění příměstské dopravy v řešené aglomeraci Planá n.L. – Sezimovo Ústí – Tábor.

V železniční stanici Planá nad Lužnicí byl na pražském zhlaví zrušen železniční přejezd a nahrazen přeložkou silnice II/409 s mimoúrovňovým křížením a podchodem. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy bylo zřízeno jedno nové ostrovní a jedno boční nástupiště. Pro příchod na ostrovní nástupiště byl zřízen bezbariérový podchod.

V rámci stavby byla rovněž kompletně rekonstruovaná zastávka Sezimovo Ústí a stávající železniční přejezd byl nahrazen podchodem.

V traťovém úseku Sezimovo Ústí - Tábor byla zřízena nová zastávka „ Tábor – Čápův Dvůr“ s délkou nástupišť 140 m.

Ve stanici Tábor pak stávající ostrovní nástupiště doplnilo jedno nové ostrovní a jedno nové boční nástupiště. Součástí rekonstrukce železniční stanice Tábor bylo i prodloužení podchodu. Prodloužení podchodu odstranilo komunikační bariéru, kterou železniční stanice ve městě Tábor vytvářela, umožnilo přímý příchod k vlakům od ulice Vodňanského a v neposlední řadě vyřešilo i stávající nebezpečné přecházení obyvatel města přes provozované koleje SŽDC.

Železniční přejezd na Maredově vrchu v Táboře byl zrušen a nahrazen přestavěným silničním podjezdem v ulici Trocnovská. Pro pěší byla v km 80,530 zřízena architektonicky zajímavá lávka.

Mezi nejzajímavější a technicky nejnáročnější nové mostní konstrukce lze zařadit most přes Kozský potok, kde železnice překonává vodní tok ve výšce 15 m, dále nový ocelový dvojkolejný most o rozpětí 56 m, vedoucí přes frekventovanou silnice I/3 a v neposlední řadě rekonstrukce mostu v km 80,900 v oblasti tzv. Černých mostů, jehož realizace byla obtížná z důvodu velkého dopravního zatížení této oblasti a vysokého počtu přeložek inženýrských sítí, jež měli za následek dlouhodobé uzavírky tohoto klíčového dopravního uzlu města Tábor.

Modernizací prošlo i zabezpečovací a sdělovací zařízení. Modernizovaný úsek byl vybaven elektronickým automatickým blokem se soustředěnými prvky.

Dále bylo kompletně modernizováno trakční vedení a nově zřízena trafostanice v žst. Planá nad Lužnicí.

Zajištění bezbariérového přístupu bylo provedeno pomocí zvýšených nástupních hran, nových podchodů, stoupacích ramp, výtahů, instalací vodících proužků, signálních a varovných pásů a akustických majáků pro nevidomé a slabozraké.

V místech, kde trať prochází obydlenými částmi města, byly dle závěrů akustické studie instalovány protihlukové stěny z pohltivých materiálů v celkové délce 5968 m. Tam, kde tato opatření byla nedostatečná, byla v přilehlých domech provedena výměna oken.

2007   
                                                                                                                                                         
Doubí-Planá n/L-TK 1-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustky,PHS
Doubí-Planá n/L-TK 2-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustky,PHS
žel.most v km 72,488
žel.most v km 72,580
žst.Planá n/Luž.-sudá skupina kolejí-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustek,PHS
žst.Planá n/Luž.-lichá skupina kolejí-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustek,PHS
žel.přejezd v km 73,991
Planá n/L-Tábor-TK 2-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustky,PHS
opěrná zeď v km 73,565-73,640 u TK 2
zárubní zeď v km 73,125-73,375 u TK 2
zárubní zeď v km 75,925-76,135 u TK 2
zárubní zeď v km 80,550-80,777 u TK 2
žel.přejezd v km 79,208-TK 2
žst.Planá n/Luž.-podchod pro cestující k nástupištím,km 74,541
žst. Planá n/Luž.-krajní nástupiště
žst.Planá n/Luž.-ostrovní nástupiště
žst.Planá n/Luž.-podchod pro pěší,km 74,746
žel.most v km 75,506-TK 2
žel.most v km 75,506-TK 2
přestavba žel.mostu na propustek,km 76,389-TK 2
zast.Sez.Ústí-podchod pro cestující k nástupištím,km 77,550-TK 2
žel.most v km 77,850
žel.most v km 78,212-TK 2
žel.most v km 79,850-podchod pro pěší-TK 2
žel.most v km 79,915-TK 2
žel.most v km 79,957-TK 2
žel.most v km 80,900-TK 2
žel.most v km 81,330-žst.Tábor-kol.č.2
žst.Tábor-nákladový obvod-žel.spodek,svršek
žst.Tábor-boční rampa v nákladovém obvodu
kabelovod v žst. Planá n/Luž.

2008   
                                                                                                                                                         
Planá n/L-Tábor-TK 1-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustky,PHS
žel.přejezd v km 79,208-TK 1
žel.přejezd v km 81,103
opěrná zeď v km 77,780-77,850 u TK 1
opěrná zeď v km 80,925-81,070 u TK 2
zárubní zeď v km 77,180-77,290 u TK 2
lávka pro pěší v km 80,530
lávka pro pěší v km 83,147
žst.Tábor-sudá skupina kolejí +DKV-žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustek,PHS
přejezd pro zavazadlové vozíky v žst.Tábor
žst.Tábor-lichá skupina kolejí -žel.spodek,svršek,trakční vedení,propustek,PHS
žst.Tábor-ostrovní nástupiště č.1
žel.most v km 75,506-TK 1
žel.most v km 75,506-TK 1
přestavba žel.mostu na propustek,km 76,389-TK 1
zast.Sez.Ústí-podchod pro cestující k nástupištím,km 77,550-TK 1
žel.most v km 77,850-TK 1
žel.most v km 78,212-TK 1
žel.most v km 79,850-podchod pro pěší-TK 1
žel.most v km 79,915-TK 1
žel.most v km 79,957-TK 1
žel.most v km 80,900-TK 1
žel.most v km 81,330-žst.Tábor-kol.č.1
žst.Tábor-podchod pro cestující k nástupištím,km 81,835
žst.Tábor-prodloužení podchodu pro cestující k nástupištím,km 81,835
kabelovod v žst.Tábor
staniční zab.zař.Planá n/Luž.+odb.Doubí

2009   
žel.most v km 82,978
žel.most v km 83,422
žst.Tábor-dokončení sudé skupiny kolejí-kol.č.4,napojení výjezdu na H.C.-žel.spodek,svršek,trakční vedení
žst.Tábor-ostrovní nástupiště č.2
žst.Tábor-krajní nástupiště
staniční zab.zař.Tábor+traťové zab.zař. Doubí-Tábor

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC