DOZ Břeclav - Brno

Projekt zavádí dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a ovládání dalších technologických zařízení na 1. tranzitním železničním koridoru v taraťovém úseku Lanžhot - Břeclav (mimo) - Brno (mimo). Dispečerské centrum pro tento řízený traťový úsek bude eumístěno v budově CDP Přerov.

V jednotlivých železničních stanicích a zastávkách budou pro možnost dálkového ovládání upravena vnitřní technologická zařízení. Provedeno bude také lokální doplnění kabeláže (metalické a optické kabely) v souvislosti s výstavbou kamerového systému a informačního zařízení, doplněním přenosového zařízení nebo úpravou elektronického ohřevu výhybek. Nová kabeláž bude v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů.

V odbočných traťových úsecích Šakvice - Hustopeče u Brna a Zaječí - Velké Pavlovice bude v rámci projektu provedena výměna stávajícího zemního kabelového vedení za nové.

Cíle projektu jsou v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. K tomuto cíli přispěje i zavedení dálkově řízeného provozu. Konkrétním dílčím cílem projektu je předně zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu  lidského činitele a centralizací ovládání zabezpečovacího zařízení, dosažení kvalitativních parametrů řízení provozu běžných pro moderní železniční koridory v rámci EU a sladění se standardy EU. V neposlední řadě také snížení nákladů na řízení provozu a tím i úspora veřejných prostředků na tento účel vynakládaných.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC