DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)

Účelem připravované stavby je zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého

zařízení a dalších návazných technologií (dále jen DOZ). Jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěna v

železničních stanicích a zastávkách a po realizaci výše uvedené stavby budou dálkově ovládána z centrálního

dispečerského pracoviště (dále jen CDP) umístěného v Praze. Stavba svým technologickým zaměřením

připravuje jednotlivá zařízení v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k

soustřeďování jednotlivých dat z technologií v jednom místě.Stavba řeší návrh dálkového řízení v traťovém úseku

Česká Třebová - Kolín (včetně). Centrální dispečerské pracoviště pro tento řízený traťový úsek bude umístěno ve

stávajícím objektu CDP Praha. Stavba objektu CDP Praha je realizována samostatnou stavbou. V rámci této

připravované stavby dojde pouze k vybavení příslušných dispečerských sálů pro řízení dopravy. Jedná se o

vybavení nového dispečerského sálu pro řízení traťového úseku Česká Třebová - Kolín (včetně).Stavba DOZ

Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá

zařízení v ŽST pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat v jednom místě. Tím se

provádí také příprava pro navazující systémy jako ETCS (European Train Control Systems), který je požadován

EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Zároveň i dálkové řízení je propagováno legislativou EU,

která požaduje zvýšení efektivnosti řízení železniční dopravy a zajištění přenosu informací o polohách vlaků, aby

železniční doprava byla více konkurenceschopná vůči dopravě silniční.

Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise

C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

dálkovéhořízení provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC