DOZ Česká Třebová - Přerov

Číslo projektu: CZ.1.01/1.2.00/11.0254
Místo realizace: Pardubický kraj, Olomoucký kraj
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 16. listopad 2011
Datum ukončení projektu: 15. prosinec 2012
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 174 299 677 Kč
Schválený příspěvek EU: 59 376 005 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, Stavební správa východ
Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha a.s.
Datum schválení projektu: 31. květen 2012
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC