DOZ Česká Třebová - Přerov

Popis projektu:
Stavba řeší návrh systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v traťovém úseku Přerov (mimo)-Česká Třebová (mimo) včetně vazeb na stávající zabezpečovací a informační systémy SŽDC. Vlastní řídící dispečerské centrum pro tento řízený úsek bude umístěno do nově vybudované budovy Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově (samostatná stavba), která je řešena s ohledem na potřeby dispečerského řízení v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, částečně Pardubickém kraji a v žst Přerov. Stavba řeší nezbytné úpravy zabezpečovacích, sdělovacích a napájecích zařízení v úseku Přerov (mimo) - Olomouc(mimo) a Olomouc(mimo) - Česká Třebová (mimo) .

Cíle projektu:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo dálkovým řízením provozu. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC