DOZ Česká Třebová - Přerov

06-12/2012
Byly dokončeny práce na elektronickém grafikonu, servisním a diagnostickém pracovišti, osazeny klimatizační jednotky, dokončen přenosový systém, upgrade telefonních ústředen a doplněno zařízení EZS. Stavba ukončena k 15.12.2012.

04-05/2012
uvádění stavby do zkušebního provozu

03-04/2012
na CDP Přerov (centrální dispečerské pracoviště) byla provedena montáž napájení a sdělovacího zařízení a dokončení strukturované kabelizace, v železničních stanicích byla realizována montáž elektrické požární signalizace (EPS), elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a  elektrického ohřevu výměn (EOV), na celém úseku montáž přenosové cesty,

01-02/2012
montáže konstrukcí na CDP Přerov, instalace adresních strojů, v železničních stanicích byla vybudována kabelizace,

11-12/2011
předání staveniště a zahájení montáže dodávek na 9-ti provozních souborů (PS)

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC