DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T.

Konkrétním dílčím cílem projektu je předně zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského

činitele a centralizací ovládání zabezpečovacího zařízení, dosažení kvalitativních parametrů řízení provozu

běžných pro moderní železnici v rámci EU a sladění se standardy EU.

V rámci stavby dojde k úpravě nástupišť v ŽST, zastávkách a úpravy přístřešků, dále budou zřízena moderní

elektronické systémy v rámci zabezpečovacího zařízení 3.kategorie. U energetických objektů, dojde k obnově

přípojek NN pro technologické zařízení, která tak umožní jak spolehlivé měření, tak jeho jištění. V rámci realizace

uvedených objektů dojde k úpravě osvětlení, které zajistí bezpečnost cestujících i v nočních hodinách a také

instalaci elektrického ohřevu výměn, ten má pozitivní dopad na provozní spolehlivost ústředně přestavovaných

výhybek zejména v zimních měsících.

Veškeré nově zřizované prvky budou zajišťovat bezpečné a spolehlivé provozování železniční dopravy a

přepravy. Aplikací moderních systémů řízení dojde k zefektivnění řízení drážní dopravy a tak i k zvýšení

konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě. V rámci stavby dojde k redukci železniční infrastruktury pro zajištění

snížení investiční náročnosti této stavby a pro snížení provozních nákladů.

Stavbou dojde ke zřízení moderních elektronických systémů. Tyto systémy budou eliminovat chyby lidského

činitele a možnost aplikovat nadstavbové systémy. Ústřední stavění vlakových cest umožní zkrácení provozních

intervalů pro křižování vlaků ve stanici a tím umožní zkrácení jízdní doby. Nově bude staniční zabezpečovací

zařízení v ŽST ovládat dispečer z pracoviště JOP v ŽST Stará Paka.

Společně se sdělovacím zařízením je obsluhující zaměstnanec spravován o aktuálním stavu zařízení, poloze

vlaku v úseku, apod. Sdělovací zařízení současně umožňuje předávat cestující veřejnosti informace o pravidelné

dopravě, ale zejména o mimořádných situacích a jejich dopadu na příjezdy a odjezdy vlaků.

Náhrada vybraných stávajících stupňovitých výhybek za nový poměrový typ na dřevěných pražcích umožní zajistit

bezpečný provoz a komfort jízdy. Oproti stávajícím výhybkám se rovněž sníží výkon potřebný pro elektrický ohřev

výměnové části výhybek a umožní spolehlivé přestavování výhybek elektromotorickými přestavníky.

V rámci stavby dojde k úpravě nástupišť v ŽST a zastávkách, což umožní komfortní a bezbariérový přístup

cestujících, čímž se jednoznačně zvyšuje kladné vnímání železniční dopravy, zejména s ohledem na záměr

zvýšení bezpečnosti cestujících.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC