DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo)

V rámci realizace projektu dojde k náhradě stávajícího úsekového řízení systémem dálkového ovládání

zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií (dále jen DOZ).

Centrální dispečerské pracoviště (dále CDP) pro tento úsek tratě bude vybudováno v Praze.V jednotlivých

stanicích dojde k úpravám zabezpečovacího zařízení umožňujícím dálkové řízení z CDP Praha. Jednotlivé

dopravny budou vybaveny kamerovými systémy pro sledování vybraných částí staničních obvodů a dojde i k

obnově části sdělovacího zařízení.

Realizací stavby zároveň dojde k přípravě pro navazující systémy jako ETCS (European Train Control Systems),

který je požadován EU na tratích interoperabilního konvenčního systému. Dálkové řízení je také propagováno

legislativou EU, která požaduje zvýšení efektivnosti řízení železniční dopravy a zajištění přenosu informací o

polohách vlaků, aby železniční doprava byla více konkurenční vůči dopravě silniční.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dálkovým

řízením provozu dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC