DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

V rámci modernizace zabezpečovacího zařízení se předpokládá nasazení SZZ 3.kategorie dle TNŽ 34 2620 elektronického typu s ovládáním z JOP s možností výhledového dálkového ovládání. Pro nové zařízení bude provedena kompletně nová dílčí kabelizace, a částečné využití kabelizace položené v předchozích stavbách.
Stanice Nezdenice, Bojkovice, Slavičín budou ovládané ze stanice Bojkovice a stanice  Bohuslavice nad Vláří, Bylnice, Vlárský průsmyk ze stanice Bylnice.
Bude zřízena nová kabelizace optokabelem a realizováno nové přenosové zařízení. Bude doplněna místní kabelizace včetně nových venkovních telefonních objektů. Součástí stavby je realizace nového vnitřního sdělovacího zařízení , zařízení ASHS, EZS a kamerového systému. Nově zřízeny nebo upraveny budou stávající systémy TRS a MRS.
Stavba řeší kompletní systém dispečerské a řídící techniky včetně technologie pro dálkovou diagnostiku technologických zařízení, včetně přenosu informací na místa stanovené zadavatelem.
Současně bude provedena rekonstrukce železničního svršku a zčásti i železničního spodku v minimálním rozsahu pro nové uspořádání kolejiště v žst. Bohuslavice n. Vl.
Dále budou rekonstruovány dva mostní objekty v žst. Bylnice, v rámci pozemních objektů budou provedeny stavební úpravy stávajících objektech vyvolané změnami technologií v řešeném úseku trati ve stanicích Vlárský průsmyk, Bohuslavice, Slavičín a Nezdenice. V žst. Slavičín a Bohuslavice budou navíc demolovány stávající stavědla, které budou nahrazeny novými technologickými objekty pro umístění nových technologických zařízení.
Součástí stavby je provedení rekonstrukce silnoproudých rozvodů, venkovního osvětlení a výměna kabelizace v žst. Bohuslavice n.Vl. V ostatních žst. budou tyto úpravy provedeny v jiných stavbách nejpozději do ukončení stavby DOZ.
Součástí stavby je instalace nového ohřevu výměn na rozhodujících výhybkách v žst. Bohuslavice n. Vl., Slavičín, Nezdenice a Bylnice.

Hlavním cílem investice je racionalizace železniční dopravy instalací dálkového ovládání, které zlepší operativní řízení a umožní snížit počet zaměstnanců potřebných k obsluze trati a tím přispěje ke snížení celkových nákladů potřebných na provoz trati. Z hlediska provozované technologie se umožní dálková diagnostika jednotlivých celků. Důležitým cílem investice je také zvýšení bezpečnosti železniční dopravy prostřednictvím instalace dálkového ovládání a moderního zabezpečovacího zařízení v uvedeném úseku.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC