DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk

V době od  1. 1 2014 do 30.6. 2014 byla předána projektová dokumentace a provedeno osazení dvou billboardů liniové stavby.

 

1.7. – 31.12. 2014

V uvedeném období došlo na stavbě DOZ  ke zbudování provizorního zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Bohuslavice nad Vláří, byly provedeny demolice objektů stavědel v železničních stanicích Slavičín a Bohuslavice nad Vláří. Ve stanicích Bohuslavice nad vláří a Bylnice byly provedeny úpravy konfigurace kolejiště . Byl zbudován v žst.  Bylnice nový propustek a mostní konstrukce . Po celé trase proběhly výkopové práce a pokládka kabelů pro nově budované zařízení. Bylo provedeno zbudování nových objektů stavědlových ústředen v žst Bohuslavice nad Vláří a Slavičín . V žst Nezdenice  byly započaty práce na nové stavědlové ústředně. Byly provedeny všechny plánované přeložky sítí.

1.1. - 30. 6. 2015

V uplynulém období byl dobudován stavební objekt pro technologii v žst. Vlárský průsmyk a bylo počato s montážními pracemi na technologii zabezpečovacího zařízení. Byla zbudována přípojka nízkého napětí v žst. Vlárský průsmyk. V žst. Nezdenice a žst. Slavičín byla dobudována technologie zabezpečovacího zařízení. Byly provedeny tlakové zkoušky na optokabelech a provedena jejich instalace a dokončena montáž metalických kabelů.

1.6 .- 11.12.2015

Byly ukončeny práce v žst. Bohuslavice nad Vláří, žst. Slavičín a žst. Nezdenice -  dešťová kanalizace, splašková kanalizace a žumpa, technologický objekt stavědlové ústředny, stavební úpravy zastřešení u výpravní budovy, přípojka nízkého napětí, úprava rozvodů nízkého napětí a klimatizace. Dále byly v uvedených stanicích ukončeny práce  -  informační zařízení, sdělovací zařízení, definitivní zabezpečovací zařízení a byla ukončena úprava traťového zabezpečovacího zařízení. Dne 7.10.2015 byly ukončeny závěrečné stavební úpravy v žst. Bohuslavice nad Vláří, Nezdenice, Vlárský průsmyk a  Slavičín. Stavební práce byly dne 11.12.2015 ukončeny a stavba byla uvedena do provozu.

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC