DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo)

Předmětem projektu je vybudování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati Veselí nad Moravou - Újezdec u Luhačovic řízeného z regionálního dispečerského pracoviště Přerov. Stavba je další etapou rekonstrukce celého traťového úseku Veselí nad Moravouz - Vl. Průsmyk, u kterého se předpokládá dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště. Stavba zahrnuje úpravu a doplnění technologií staničních a přejezdových zabezpečovacích zařízení a úpravu sdělovacího zařízení v dotčené oblasti. Do železničních stanic Veselí nad Moravou, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh a Hradčovice budou dodány stanice přenosového systému SDH-STM4. Ve stanicích Újezdec u Luhačovic, Uherský Brod, Luhačovice a Bylnice bude rozšířen stávající elektrický zabezpečovací systém. Všechny zastávky v řešeném úseku budou vybaveny rozhlasovým zařízením, na trati bude zaveden systém automatického hlášení z RDP Přerov. V CDP Přerov bude zřízeno regionální dispečerské pracoviště a v Bylnici nouzové řídící pracoviště pro ovládání daného traťového úseku. Součástí stavby je instalace kamerového systému v žst. Kunovice, Uherský Brod, Bojkovice a Bylnice, v RDP Přerov bude instalován kamerový klient pro ovládání a monitorování KS. Dále bude upraveno nástupiště v žst. Kunovice.

Realizace projektu umožní zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, zlepšení operativního řízení a snížení provozních nákladů prostřednictvím dálkového ovládání a moderního zabezpečovacího zařízení v uvedeném traťovém úseku.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC