EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín

Charakterem stavby se jedná o zajištění technické interoperability.

Předmětem stavby je výměna kolejových obvodů u provozovaných zabezpečovacích zařízení staničních,

traťových a přejezdových zařízení, aby vyhověly limitům ohrožujících vlivů, které jsou očekávány povolením či

rozšířením přístupu dalších hnacích vozidel s asynchronními trakčními motory při průjezdu žst. Ostrava hl.n.,

Česká Třebová (úsek Třebovice v Čechách - odb. Parník) a Pardubice hl.n. Vzhledem k obnově kolejových

obvodů je nutná úprava i stávajícího napájení v jednotlivých stavědlových ústřednách vyjmenovaných oblastí.

Základní napájení je zajištěno ze stávajících přípojek magistrálního rozvodu 6 kV či 22 kV. Náhradní napájení je

zajištěno ze stávajících rozvodů nízkého napětí a bateriových zdrojů umístěných ve stanici.

Ve všech stanicích jsou prováděny úpravy ve vnitřních prostorách technologických místností a to zejména v

prostorách zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V kolejišti jsou vyměňovány jednotlivé stykové kolejové

transformátory za nové, které jsou zřizovány ve stejném rozsahu, případně menším a položena kabelizace k

těmto prvkům.

V rámci stavby dochází k výměně části kolejových obvodů, které nesplňují potřebné parametry pro průjezd

moderních hnacích vozidel. Většina těchto kolejových obvodů se nachází v obvodu osobního nádraží Pardubice,

Česká Třebová a Ostrava.

V traťových úsecích odb. Parník - Česká Třebová a Česká Třebová - Třebovice v Čechách/odb. Zádulka dochází

k obnově kolejových obvodů, kabelizace a návěstidel. Vzhledem ke čtyřkolejnosti úseku Česká Třebová -

Třebovice v Čechách/odb. Zádulka jsou pro umístění návěstidel zřízeny návěstní lávky a krakorce.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC