EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín

Stavba byla zahájena dle plánovaného harmonogramu k 30. 1. 2014. V rámci stavby došlo k výměně kolejových obvodů tak, aby vyhověly limitům ohrožujících vlivů, které jsou očekávány povolením přístupu dalších hnacích vozidel s asynchronními trakčními motory u provozovaných zabezpečovacích zařízení staničních, traťových a přejezdových v ŽST Ostrava hl.n., Třebovice v Čechách-Odb.Parník a Pardubice. Současně s řešením cíle stavby byly řešeny změny v napájení pro napájení upravených kolejových obvodů. Stavba byla ukončena 15. 5. 2015 a následující den byla uvedena do zkušebního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC