Zřízení EOV na jednokolejných tratích v obvodu OŘ Olomouc a doplnění EOV v žst.Zábřeh na Moravě a žst. Hranice na Moravě

Před realizací projektu byly dopravny Drahanovice, Třebčín, železniční stanice Věžky, Jindřichov na Moravě a

Hlubočky bez technologie elektrického ohřevu výhybek (dále jen EOV). V železničních stanicích Zábřeh na

Moravě a Hranice na Moravě byla již technologie EOV zavedena, v rámci této stavby byla doplněna. V důsledku

chybějícího EOV docházelo k narušení plynulosti dopravy, a to zejména v zimním období. Původní stav před

realizací projektu byl již zcela nevyhovující.

 

Výhybky, na kterých bylo požadováno zřízení EOV leží v dopravních kolejích. V zimních podmínkách byly při

současné redukci pracovníků Správy železniční dopravní cesty s.o., ČD a.s. a ČD Cargo a.s. tyto výhybky sjízdné

jen s omezením a vyžadovaly častou kontrolu a čištění. EOV výrazně zlepšilo funkčnost přestavování výměn v

zimním období a současně došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC