Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem stavby je pokrytí území signálem GSM-R v potřebném přesahu pro zajištění vstupu do oblasti ETCS v

traťovém úseku Hohenau - Břeclav. Stávající mobilní síť GSM-R bude rozšířena o jednu základnovou stanici

nutnou k pokrytí dané oblasti pro vstup do úseku trati se systémem ETCS úrovně L2, včetně doplnění a rozšíření

stávající optické kabelizace pro zajištění přenosových kapacit pro potřeby zařízení ETCS. Stavba rozšiřuje

stávající digitální rádiovou síť GSM-R, která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury. Stavba bude

zajišťovat mobilní a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména komunikaci s

jedoucími vozidly při vstupu do oblasti ETCS.

 

V rámci úseku Hohenau - Břeclav bude řešena výstavba jedné základnové stanice BTS 271 Františkův rybník,

instalace nového diagnostického optického kabelu 36vl. v úseku Břeclav - st. hr. ČR/Rakousko pro napojení BTS

na centrální části sítě, zavěšení nového závěsného optického kabelu v úseku Brno, hl.n. - Filiálka a úprava

stávající optické kabelizace v lokalitě automatické telefonní ústředny Botanická pro potřeby zařízení ETCS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC