Vstup do oblasti ETCS v úseku Kúty - Lanžhot

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem stavby je pokrytí území signálem GSM-R v potřebném přesahu pro zajištění vstupu do oblasti ETCS v

traťovém úseku Kúty - Lanžhot. Stávající mobilní síť GSM-R bude rozšířena o jednu základnovou stanici nutnou k

pokrytí dané oblasti pro vstup do úseku trati se systémem ETCS úrovně L2, včetně doplnění a rozšíření stávající

optické kabelizace pro zajištění přenosových kapacit pro potřeby zařízení ETCS. Stavba rozšiřuje stávající

digitální rádiovou síť GSM-R, která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury. Stavba bude

zajišťovat mobilní a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména komunikaci s

jedoucími vozidly při vstupu do oblasti ETCS

 

V rámci úseku Kúty - Lanžhot bude řešena výstavba jedné základnové stanice BTS 274 Hraniční most, instalace

nového diagnostického optického kabelu 36vl. v úseku žkm 10,800 - st. hr.ČR/Slovensko pro napojení BTS na

centrální části sítě a úprava stávající optické kabelizace v lokalitách žst. Lanžhot a BTS 272 Břeclav, Novoveská

pro potřeby zařízení ETCS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC