Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

V úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R provozovanou na I. TŽK

v úseku st. hranice SRN - Děčín - Praha - Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st.hranice Rakousko a SR a

navazuje na další do této doby vyprojektované a realizované stavby sítě GSM-R. Dále jsou do této stavby

zahrnuty některé úpravy a doplnění, které se do této doby ukázaly být nezbytné buď pro výstavbu systému ETCS,

nebo pro provoz sítě GSM-R. Jedná se zejména o vybudování nového optického připojení o větší kapacitě

optických vláken v lokalitách Dlouhá Třebová, odbočka Parník, Automatická telefonní ústředna (ATÚ) Česká

Třebová a Česká Třebová st. 019, kde v úseku ATÚ - St. 019 bude zafouknut nový 72vláknový optický kabel.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem stavby je pokrytí území signálem GSM-R v potřebném přesahu pro zajištění vstupu do oblasti ETCS v

traťovém úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí. Stávající mobilní síť GSM-R bude rozšířena o jednu základnovou

stanici nutnou k pokrytí dané oblasti pro vstup do úseku trati se systémem ETCS úrovně L2, včetně doplnění a

rozšíření stávající optické kabelizace pro zajištění přenosových kapacit pro potřeby zařízení ETCS. Stavba

rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R, která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury.

Stavba bude zajišťovat mobilní a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména

komunikaci s jedoucími vozidly při vstupu do oblasti ETCS.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC