Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha - Kolín

Stávajíci zabezpečovací zařízení neumožňuje nasadit systém ETCS (European Train Control System) na celou trať Praha - Kolín. V rámci tohoto projektu budou provedeny potřebné úpravy zabezpečovacího zařízení v úseku Úvaly - Poříčany a v žst. Praha - Malešice.

Do existujících kabelových tras bude položena nová kabelizace, která bude nahrazovat stávající nevyhovující kabely. Po této nové kabelizaci budou následně přenášeny jednotlivé informace a stavy stávajícího zařízení, provoz v původní kabelizaci bude ukončen. Souvislou novou kabelizaci je nutné vybudovat v úseku Poříčany - Český Brod - Úvaly.

V úseku Český Brod - Úvaly dojde navíc k vybudování nového automatického bloku při využití maximálního rozsahu stávajícího zabezpečovacího zařízení. V žst. Český Brod bude upraven napájecí zdroj pro zajištění napájení nových kolejových obvodů.

Mezi Českým Brodem a Úvaly bude zřízeno diagnostické zařízení s indikátorem horkoběžnosti ložisek, indikátorem horkých brzd a obručí a indikátorem plochých kol.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu je rovněž zvýšení efektivity a bezpečnosti železničního provozu. Bude provedena taková rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení, aby bylo možné následně v daném traťovém úseku zavést evropský interoperabilní systém ETCS. Úprava kolejových obvodů zajistí jejich správné fungování i při pojíždění vozidly s vysokým výkonem a asynchronními motory.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC