Revitalizace trati Františkovy Lázně - Aš - státní hranice SRN

Stavba jako jeden funkční celek řeší výstavbu nového zabezpečovacího zařízení v celém úseku Františkovy

Lázně (mimo) - Aš, včetně jeho dálkového ovládání. Jednotlivé části stavby zajistí vybudování komplexního

systému sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kterým bude možné ovládat pomocí DOZ železniční stanice

Hazlov a Aš, včetně přilehlých traťových úseků a přejezdových zabezpečovacích zařízení. Všechny železniční

stanice v traťovém úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš, tedy ŽST Hazlov a Aš a rovněž PZS v předmětném

úseku jsou dálkově ovládány z jednotného obslužného pracoviště (JOP) v ŽST Františkovy Lázně, kde je

vybudováno dispečerské centrum se dvěma rovnocennými JOP.

V rámci stavby "Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN" je navržena rekonstrukce výhybek na obou zhlavích

žst, rekonstrukce nástupiště, rekonstrukce odvodnění, zřízení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení,

rekonstrukce sdělovacího zařízení a rekonstrukce osvětlení a s tím související rekonstrukce návazných zařízení.

Součástí stavby bude i rekonstrukce mostního objektu a stávajících propustků.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro

výhledový rozsah dopravy. K tomuto cíli přispěje i zavedení dálkově řízeného provozu. Cílem stavby je předně

zvýšení bezpečnosti železniční dopravy,

Ve vybraných úsecích trati dochází k odstranění propadů rychlosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC