Revitalizace trati Františkovy Lázně - Aš - státní hranice SRN

říjen 2011 - listopad 2015

Hlavním účelem této stavby bylo obnovení přeshraničního železničního provozu na trati z Aše do Selbu-Plossbergu  (DB). Další náplní stavby bylo zvýšení bezpečnosti železniční i silniční dopravy (přejezdy), zkvalitnění systému a komfortu řízení a především snížení nákladů na provoz dopravní cesty a to úsporou dopravních zaměstnanců.

Ve stavbě byl vybudován systém dálkově ovládaných železničních stanic Hazlov a Aš z dispečerského pracoviště v žst. Františkovy Lázně. V železničních stanicích Hazlov a Aš byla provedena rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení (ESA 33). Byla provedena i přestavba sdělovacího zařízení – rozhlasového, telefonního a přenosového systému vč. radiových sítí. Nově byl instalován kamerový systém, informační systém, požární a zabezpečovací signalizace. Dále byla provedena rekonstrukce napájení, ovládání osvětlení a realizace elektrického ohřevu výměn.

V žst. Hazlov a Aš bylo zařízení umístěno do nově postavených technologických objektů, v žst. Fr. Lázně byly provedeny stavební úpravy v dopravní kanceláři a v provozním objektu. V mezistaničních úsecích byl položen optický a metalický kabel a rekonstruováno traťové zabezpečovací zařízení. Byly provedeny rekonstrukce stávajících přejezdových zařízení (8ks) a jejich zavázání do systému dálkového řízení.

V železniční stanici Aš byly provedeny úpravy zařízení na novou konfiguraci kolejiště, vybudováno bylo nové nástupiště o délce 204 m s nástupištní hranou 550 mm.

Provoz v úseku Aš – Selb Plossberg byl pro osobní dopravu zastaven v r. 1951, pro nákladní dopravu v r. 1995. V úseku Aš – státní hranice byly odstraněny náletové dřeviny, byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, vybudováno odvodnění a rekonstruovány umělé stavby. Ve spolupráci s německou stranou byla řešena koordinace prací na obou stranách hranice. Zprovozněno bylo společné traťové zabezpečovací zařízení tohoto úseku.

Investorem stavby byla SŽDC s.o., zastoupená Stavební správou západ. Stavba je financována ze zdrojů OPD (Operační program Doprava - Fond soudržnosti) a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Zhotovitelem stavby byla firma GJW Praha spol. s.r.o a AŽD Praha s.r.o.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC