Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí

Stavba je vymezena úsekem km 101,200 - 86,036. Rozsah rekonstrukce železničního svršku a spodku je od km

86,654 do km 100,546. Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostů a technologických

zařízení s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu, dosažení průjezdného profilu Z-GC

na širé trati, volného mostního průřezu v souladu s ČSN 73 6201 u mostních objektů a třídy zatížení C3. Stávající

mostní objekty budou posouzeny z hlediska požadovaných technických parametrů a podle výsledků bude

stanoven rozsah stavebních úprav jednotlivých objektů. Jako rozsáhlejší stavební činnost bude provedena

rekonstrukce železniční stanice Kunčice pod Ondřejníkem, kde bude navržen bezbariérový přístup na nástupiště

podchodem vybaveným výtahy, a zastávky Čeladná. Do stavby je zařazena rekonstrukce 26 přejezdů, přičemž

jako součást stavby jsou zařazeny i původně samostatné stavby na rekonstrukci šesti přejezdů po stavební i

technologické stránce. V rámci stavby revitalizace budou provedeny stavební úpravy, které umožní zvýšení

traťové rychlosti až na 100 km/h.

Ve stanici Kunčice pod Ondřejníkem bude vybudováno elektronické SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, dálkově

ovládané ze stanice Frýdek-Místek. V stanici Frenštát pod Radhoštěm bude stávající staniční elektromechanické

zabezpečovací zařízení 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 upraveno a doplněno pro navázání nového traťového

zabezpečovacího zařízení. Stávající traťové zabezpečovací zařízení bude doplněno automatickým hradlem v

úseku Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm. V celém úseku stavby budou pro kontrolu volnosti

staničních a traťových kolejí, pro spolupůsobení vlaku a ve funkci přibližovacích úseků nainstalovány počítače

náprav, které nahradí stávající kolejové obvody.

Provoz na trati v úseku stavby bude řízen i nadále podle předpisu SŽDC (ČD) D1. Provoz na trati zůstane v

nezávislé trakci.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti

umožňující zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železniční

stanice a zastávky pro současné i výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu

cestujících zřízením nástupištních přístřešků a příprava na dálkové ovládání daného úseku.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC