Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí

Číslo projektu: CZ.1.01./3.1.00/12.0277
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace: Frýdlant nad Ostravicí
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 5. prosinec 2012
Datum ukončení projektu: 28. únor 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 552 342 196 Kč
Schválený příspěvek EU: 344 912 734 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa východ
Zhotovitel: VIAMONT DSP a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: Sdružení "Frýdlant" (Kvadro, spol. s r.o., Dopravní projektování, spol. s r.o.)
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Sdružení "Frýdlant" (Kvadro, spol. s r.o., Dopravní projektování, spol. s r.o.)
Datum schválení projektu: 3. prosinec 2012
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC