Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Účelem stavby je provedení takových stavebních činností, které především povedou ke zlepšení stavu železniční

infrastruktury v celém traťovém úseku. Traťový úsek bude uveden do stavu umožňujícího plné využití možností

stávající infrastruktury, což dále povede ke zkrácení jízdních dob, zlepšení obratu souprav, zlepšení přípojných

vazeb, zvýšení stability grafikonu. Toto dále zatraktivní využívání železniční dopravy pro cestující.

Stavba se nachází v úseku Golčův Jeníkov - Vlkaneč. Začátek stavby je v ŽST Vlkaneč v km 257,617; konec

stavby je v ŽST Golčův Jeníkov v km 266,696 147.

Délka řešeného úseku je 9,080 km (1.traťová kolej), resp. 9,081 km (2.traťová kolej) z toho nový stav železničního

svršku činí celkem 18 161m. Součástí projektu jsou i 4 mostní objekty a 16 propustků a nástupiště v délce 400 m

(součet hran).

Konkrétním obsahem akce je realizace těchto prvků: železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení (staniční a

přejezdové), železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezdy, mosty, propustky, trakční energetická

zařízení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC