Trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod, úsek Golčův Jeníkov - Vlkaneč

Stav k 30. 06. 2016 (od zahájení realizace 1. 9. 2015)

Dne 1. 9. 2015 byly zahájeny stavební práce. Byl snesen kolejový rošt, byly provedeny stabilizace zemní pláně dle projektové dokumentace, provedeno strojní čištění štěrkového lože, následná montáž nového kolejového roštu a jeho svaření montážními sváry. Na železničním přejezdu v km 264,230 byla zřízena nová přejezdová konstrukce. Bylo zřízeno odvodnění železničního spodku a zahájeny práce na svahování. Byla provedena většina stavebních prací na mostních objektech a propustcích. Byla provedena betonáž základů TP a zahájena výměna TP. Byly zahájeny práce na SZZ v ŽST Golčův Jeníkov, ŽST Vlkaneč a TZZ Golčův Jeníkov - Vlkaneč.

Byla zřízena bezstyková kolej, bylo dokončeno 3. podbití, na železničních přejezdech v km 258,731, 261,438, 262,715 a 266,243 byla dokončena montáž konstrukce přejezdu. Bylo dokončeno osazení výstroje trati. Na železničním spodku byly provedeny dokončovací práce na svahování, ohumusení, osetí a krytí svahů kokosovými rohožemi.

Byly provedeny dokončovací práce na SSZ ŽST Golčův Jeníkov a ŽST Vlkaneč a TZZ Golčův Jeníkov – Vlkaneč. Na trakčním vedení byla provedena výměna TP, dokončeno ukolejnění  a regulace TV. Byly provedeny dokončovací práce na všech mostních objektech

Bylo provedeno  celkové dokončení stavby a geodetické zaměření stavby. Probíhaly práce na dokončení přejezdů, úpravy a odvozy materiálů. Dodělávky na mostcích a propustcích. Dokončovalo se ukolejnění a drobné práce na technologii.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC