GSM-R Benešov - Votice

Hlavní technologickou částí projektu je výstavba základnových radiostanic (BTS), které zajistí šíření signálu GSMR podél traťového úseku Benešov u Prahy - Votice a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt řeší pokrytí cca 19 km trati. S rozšířením sítě GSM-R bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídící část systému. Centrální část systému se vybaví kartami a licencemi pro nově připojované BTS, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SäDC. Doplněna bude také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura.Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní sí Ģ GSM-R má ohraničený lokální charakter. Práce jsou orientovány na výstavbu nového stožáru základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku, případně přístrojové skříně pro umístění elektroniky, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.V rámci projektu nedojde k žádným vnějším úpravám stávajících technologických objektů, kolejiště a dalšího zařízení s výjimkou stavebních úprav spojených s instalací nových zařízení (kabelové vstupy do objektů, prostupy a montáž klimatizace apod.).Součástí projektu je i vypracování projektového souhrnného řešení předcházející fyzickou realizaci.

Projekt by měl zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace provytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC