GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné

Číslo projektu: CZ.1.01/1.2.00/08.0064
Místo realizace: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Koridor: 2, 3
Datum zahájení projektu: 1. září 2008
Datum ukončení projektu: 1. leden 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 493 951 150 Kč
Schválený příspěvek EU: 329 004 400 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Kapsch s.r.o.
Datum schválení projektu: 27. srpen 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC