GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné

IV.Q 2010

V souladu s FIDIC YELLOW BOOK vydán dne 12.10 protokol Správce stavby o Převzetí prací a byla provedena administrativa spojená s finančním ukončením stavby z prostředků OPD. Dne 12.11 vydáno potvrzení o provedení díla a následně vrácena záruka za provedení díla.

III. Q 2010

Stavba byla dokončena a dne 29.9.2010 se konalo úspěšné závěrečné přejímací řízení.

II. Q 2010

Práce na kabelizaci dokončeny s výjimkou úseku Ostrava – Petrovice u Karviné. Výstavba BTS – montážně dokončena, probíhalo postupné zprovozňování. Probíhaly práce na centrálních a spojovacích částech stavby  a ucelené části byly postupně zprovozňovány  v souladu s domluveným harmonogramem stavby. Byl avizován vliv povodně s možným dopadem na poždění dokončení  do cca 2 měsíců.

I.Q 2010

Byla získána všechna potřebná stavební povolení. Průběžně pokračovalo zpracování a odevzdání realizačních dokumentací. Práce na kabelizaci v úseku Břeclav – Hranice na Moravě byly dokončeny, v úseku Hranice na Moravě – Petrovice u Karviné probíhaly. Práce na  PS základnových stanic v úseku Břeclav – Hranice na Moravě byly po montážní stránce dokončeny, v úseku Hranice na Moravě – Petrovice u Karviné probíhaly. Současně intenzivně pokračovaly práce na centrálních a systémových částech stavby.

IV.Q 2009

Byla odevzdána dokumentace jednotlivých PS a SO stavby pro stavební řízení. Průběžně pokračovalo zpracování a odevzdání dokumentací realizačních. Postupně byla vydávána potřebná stavební povolení. Práce na kabelizaci v úseku Břeclav – Přerov byly postupně dokončovány a v úseku Přerov – Petrovice u Karviné postupně zahajovány. Současně intenzivně probíhaly práce na PS základnových stanic v úseku Břeclav – Hranice na Moravě a na centrálních a systémových částech stavby.

III.Q 2009

Postupně probíhalo odevzdávání  dokumentací jednotlivých PS a SO stavby, a to jak pro stavební řízení, tak dokumentací realizačních. Postupně byla vydávána potřebná stavební povolení. Byly zahájeny práce na kabelizaci v úseku Břeclav – Staré Město u Uherského Hradiště. Současně byly zahájeny práce na PS základnových stanic v úseku Břeclav – Moravský Písek.

II.Q 2009

Bylo zahájeno zpracování dokumentací ke stavebním řízením jednotlivých PS a SO stavby.

I. Q 2009

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. S vítězným uchazečem firmou Kapsch s.r.o. byla dne 10.3.2009 uzavřena smlouva o dílo.

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC