GSM-R Cheb - Vojtanov st. hr.

Projekt řeší výstavbu rádiového systému GSM-R a pokrytí signálem rádiového systému GSM-R v traťových

úsecích Cheb - Františkovy Lázně a Františkovy Lázně - Vojtanov - st. hranice SRN. Hlavní technologickou částí

stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím

centrálním spojovacím systémem. Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro

provoz systému GSM-R potřebná. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí uvedených traťových úseků signálem

GSM-R v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovacícho systému ETCS úrovně L2. Projekt řeší pokrytí 20 km

trati.

Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní síť GSM-R má ohraničený lokální charakter. Práce jsou orientovány na

výstavbu nového stožáru u základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického

domku o půdorysu cca 8 m2, případně přístrojové skříně pro umístění elektroniky o půdorysu cca 2 m2, na

pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů

k napájecím zdrojům nízkého napětí.

V rámci stavby nedojde k žádným vnějším úpravám stávajících technologických objektů, kolejiště a dalšího

stávajícího zařízení s výjimkou stavebních úprav spojených s instalací nových zařízení (kabelové vstupy do

objektů, výměna stávajících trafostanic, prostupy a montáž klimatizace apod.). Ojediněle dojde k drobným

terénním úpravám v souvislosti s výstavbou základového bloku stožáru a usazením technologického domku.

 

Projekt bude zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní

hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro

vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu

dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE

(European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému

ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním

provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC