GSM-R Děčín - Všetaty - Kolín

Projekt řeší výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na objízdné trase 1. tranzitního železničního koridoru tj. v traťovém úseku Kolín - Nymburk - Všetaty - Děčín východ a v přilehlém úseku Poříčany - Nymburk. Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je směrována podél železničních tratí. Ve velkých železničních uzlech (např. Kolín) případně v areálech mimo železniční trať je pokrytí plošné. Šíření signálu GSMR bude zajištěno základnovou stanicí (Base Transceiver Station) označovanou jako BTS, spojení jednotlivých BTS bude zajišťovat propojovací modul BSC (Base Station Controller) v Praze. Projekt řeší pokrytí cca 172 km trati. Součástí projektu je i položení nových diagnostických optických kabelů (DOK) a připojení stanic BTS na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a zdroj elektrické energie.

Předmětem stavby je výstavba digitálního radiového systému GSM-R na objízdné trase 1. tranzitního železničním koridoru (1. TŽK) tj. v traťovém úseku Kolín - Nymburk - Všetaty - Děčín východ a v přilehlém úseku Poříčany - Nymburk. Realizací tohoto projektu se přispěje k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je zajištění interoperability na stávajících tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů. Projekt rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R, vybudovanou v letech 2004 - 2008 na 1. TŽK v úseku st. hranice SRN - Děčín - Praha - Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st. hranice Rakousko a SR. Projekt rozšiřuje síť pozemních základnových stanic na 1. TŽK a dále rozšiřuje systémové části sítě - řídící a spojovací část sítě a dohledový managament. Projekt dále zajišťuje doplnění dispečerských terminálů GSM-R integrováním funkce zapojovače na pracoviště výpravčích a dispečerů v železničních stanicích a doplnění centrální řídící části BSC Praha. Dále projekt vybavuje systém novými aplikacemi a rozšiřuje počet připojených dispečerských terminálů. Projekt neřeší uživatelskou část sítě, tj. neřeší vybavení účastnické strany mobilními stanicemi. Projekt bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Kromě standardní hlasové komunikace bude mobilní síť zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly, datové služby a aplikace, které umožní vytváření speciálních uživatelských skupin.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC