GSM-R dokončení I. NŽK

Výstavba stacionární části systému GSM-R řeší nezbytné doplnění telekomuniíkační infrastruktury v trati Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav st. hranice a doplnění stacionární části systému GSM-R v železničním uzlu Praha. Projekt řeší pokrytí cca 293 km trati včetně 10 tunelů. Součástí projektu je i výstavba cca 142 km optického kabelu a vybavení řešené trati přenosovými systémy.

Předmětem projektu je rozšíření digitálního rádiového systému GSM-R v traťovém úseku Kolín - Česká Třebová - Brno - Břeclav státní hranice SR a Rakouska a rozšíření digitálního rádiového systému v uzlu Praha. Projekt rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R, vybudovanou v letech 2004-2005 v rámci Pilotního projektu. Projekt rozšiřuje síť pozemních základnových stanic na 1. železničním koridoru a v uzlu Praha a dále rozšiřuje systémové části sítě, řídící a spojovací část sítě a dohledový management. Dále vybavuje systém novými aplikacemi. Projekt neřeší uživatelskou část sítě, tj. neřeší vybavení účastnické strany mobilními stanicemi. Projekt bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřebvy železničního provozu. Kromě standardní hlasové komunikace bude mobilní síť zajišťovat komunikaci s jedoucími vozidly, datové služby a aplikace, které umožní vytváření speciálních uživatelských skupin. Dalším cílem tohoto projektu je dosáhnout zkrácení jízdní doby vlakových spojů a tím zvýšit dostupnost a zároveň provést modernizaci stávajících zařízení tak, aby odpovídaly současným požadovaným technickým parametrům.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC