GSM-R dokončení I. NŽK

1.Q 2009

Stavba k 31.1.2009 ukončena. Systém GSM-R zprovozněn. Proběhlo odstranění vad a nedodělků s následným finančním ukončením stavby.

4.Q 2008

Centrální části byly zprovozněny. Výstavba všech BTS po montážní stránce byla ukončena. Proběhlo postupné zprovozňování potřebné kabelizace v úseku Kolín až Brno. Bylo provedeno zafukování optického kabelu v úseku Praha Běchovice – Kolín.

3.Q 2008

Projekty jednotlivých PS a SO byly dokončeny. Dále byla dokončena výstavba jednotlivých BTS v úseku Kolín – Lanžhot. Probíhala výstavba BTS v uzlu Praha. Byly zahájeny práce na PS 702 DOK Uhersko – Choceň.

2.Q 2008

Pokračovalo dokončování a odevzdávání projektů jednotlivých PS a SO. Byla dokončena dodávka  technologických částí,  zejména pro centrální část systému umístěnou v Pernerově ulici v Praze. Pokračovaly postupné dodávky technologie jednotlivých BTS (základnových stanic). Byly dokončeny  zemní práce na výstavbě BTS v úseku Kolín – Choceň. Dokončeno zafukování optického kabelu úseku Česká Třebová – Blansko. Dále pokračovalo zafukování optického kabelu Choceň – Ústí nad Orlicí.

1.Q 2008

Projekty jednotlivých PS a SO byly postupně dokončovány. Proběhla dodávka  technologických částí,  zejména pro centrální část systému umístěnou v Pernerově ulici v Praze. Pokračovala dodávka technologie jednotlivých BTS (základnových stanic). Byly zahájeny zemní práce na výstavbě stožárů BTS v úseku Kolín – Choceň. Byly dokončeny zemní práce BTS v úseku Česká Třebová – Svitavy. Pokračovalo zafukování optického kabelu v úseku Svitavy -  Brno.

4.Q 2007

Průběžně probíhalo zpracování a odevzdávání projektů jednotlivých SO a PS. Uskutečnily se dodávky a montáže technologických částí,  zejména pro centrální část systému umístěnou v Pernerově ulici v Praze. Dále byla zahájena dodávka technologie jednotlivých BTS (základnových stanic). Byly zahájeny zemní práce na výstavbě BTS v úseku Kolín – Choceň. Intenzivně probíhalo zafukování optického kabelu v úseku Česká Třebová – Svitavy – Blansko.

3.Q 2007

Na základě výsledků výběrového řízení byla podepsána dne 16.7.2007 SOD s firmou Kapsch s.r.o.  Intenzivně probíhala práce na projektech jednotlivých SO a PS.  Byla zahájena příprava dodávek technologických částí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC