GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb

Hlavní technologickou částí projektu je výstavba základnových radiostanic (BTS), které zajistí šíření signálu GSMR

podél traťového úseku Beroun - Cheb st. hr. a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím

systémem. Projekt řeší pokrytí cca 185 km trati. S rozšířením sítě GSM-R bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena

rovněž centrální spojovací a řídící část systému. Centrální část systému se vybaví kartami a licencemi pro nově

připojované BTS, uživatelská část sítě se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek

SŽDC. Doplněna bude také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura.

Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní síť GSM-R má ohraničený lokální charakter. Práce jsou orientovány na

výstavbu nového stožáru základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku,

případně přístrojové skříně pro umístění elektroniky, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů

ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.

V rámci projektu nedojde k žádným vnějším úpravám stávajících technologických objektů, kolejiště a dalšího

zařízení s výjimkou stavebních úprav spojených s instalací nových zařízení (kabelové vstupy do objektů, prostupy

a montáž klimatizace apod.).

Součástí projektu je i vypracování projektového souhrnného řešení předcházející fyzickou realizaci.

 

Projekt by měl zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní

hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro

vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu

dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE

(European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému

ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním

provozu.

 

Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I je schválena ke spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2007-2013, u fáze II

se předpokládá v budoucnu spolufinancování  z OP Doprava v programovém období 2014 - 2020.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC