GSM-R v úseku Ostrava - st. hr. SR a Přerov - Česká Třebová

Místo realizace: Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Koridor: 2, 3
Datum zahájení projektu: 11. červenec 2011
Datum ukončení projektu: 11. leden 2013
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 690 169 200 Kč
Schválený příspěvek EU: 434 454 165 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 12. červenec 2010
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC