GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)

Hlavní náplní stavby je výstavba základnových stanic (BTS), které zajišťují šíření signálu GSM-R podél tratí Praha - Králův Dvůr, Praha - Benešov a Praha - Lysá nad Labem, a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Stavba dále řeší úpravu vybraných stávajících BTS uzlu Praha a výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro provoz systému GSM-R potřebná. realizací stavby dojde k úplnému pokrytí uvedených traťových úseků signálem GSM-R v kvalitě, potřebné pro nasazení zabezpečovací aplikace ETCS úrovně 2. Projekt řeší pokrytí 120 km trati.

Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní síť GSM-R má ohraničený lokální charakter. Práce jsou orientovány na výstavbu nového stožáru základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku o půdorysu 8 m2, případně přístrojové skříně pro umístění elektroniky o půdorysu cca 2 m2, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám , optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.

Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz v národním a mezinárodním železničním provozu. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí trati signálem GSM-R, odpovídající standardu EIRENE (standard Evropské integrované traťové radiové sítě) v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS L2. Realizace projektu vede ke zjednodušení a zrychlení železničního provozu, zejména mezinárodního.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC