Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov

Železniční trať Liberec - Harrachov je jednokolejná regionální trať vedoucí z Liberce do Tanvaldu přes Desnou a Kořenov až do Harrachova. Náplní projektu je odstranění nevyhovujícího úseku spočívající v rekonstrukci Harrachovského tunelu, přilehlých zdí u portálů a skalních výchozů, kde v zimních měsících dochází k trvalému zalednění, které brání průjezdnímu průřezu na trati. Z tohoto důvodu je zde v zimních období (prosinec - březen) v úseku cca 1,2 km snížena rychlost až na 10km/h. tato časová ztráta představuje 6,5 minuty v jednom směru. Nejvíce zamokřené pasy tunelu (celkem 10 pasů) budou zcela odbourány a nahrazeny novým ostěním s deštníkovou izolací. Ve zbývajícívh pasech se provede rekonstrukce a dotěsnění svodnic. Dále je součástí projektu rekonstrukce přilehlého mostu, tzv. ,,Jizerského viaduktu''. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládá zvýšení rychlosti na 55km/h a mostní konstrukce je uložena v oblouku, bude most staticky přepočítán a provedeno zesílení těch ocelových prvků, které nevyhovují požadované přechodnosti. Zároveň budou osazeny nové mostnice, které zohlední zvýšené převýšení z titulu zvýšené rychlosti. Nový svršek v km 36,688 - 37,170 bude tvaru S49 na pražcích dřevěných dubových s pružným upevněním. Kolej je navrženo zřídit v tunelu jako bezstykovou (s pražcovými kotvami na každém pražci), mimo tunel jako stykovanou.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Vzdálenost mezi stanicemi Kořenov - Harrachov je cca 4,7 km a vlak ji ujede za 6,46 min.V zimních měsících se jízdní doba prodlužuje na cca 13 minut. Zvýšení traťové rychlosti na 55-60 km/h v předmětném úseku bude znamenat zkrácení jízdní doby mezi těmito místy na 5.9 minuty pro vlaky ř. 841 (RegioShuttle).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC