Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/07.0015
Místo realizace: Vysočina
Přesné místo realizace: Havlíčkův Brod
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. říjen 2007
Datum ukončení projektu: 1. červen 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 108 116 180 Kč
Schválený příspěvek EU: 73 365 026 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Pavel Vincenec
Zhotovitel: Viamont DSP a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: Ing. Pavel Bláha, DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Ing. Pavel Bláha, DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Datum schválení projektu: 14. únor 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC