Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice

 

Stav železničního svršku byl špatný, vykazoval vysoký stupeň opotřebení kolejnic S 49 (vlnkovatění), pražce byly shnilé, což vedlo k rozpadu geologického podloží koleje. V rámci stavby byla řešena rekonstrukce železničního svršku v koleji č.1 a 2  pro rychlost 70 km/h.

Byl rekonstruován železniční svršek v koleji č.1 a 2 tvaru s bezstykovou kolejí. Došlo i k úpravě štěrkového lože, nutným sanačním úpravám pláně železničního spodku v koleji č. 1 a 2 včetně rozšíření drážních stezek a k úpravě odvodnění pomocí odvodňovacích příkopů. Dále bylo upraveno zabezpečovací zařízení, trakční vedení a betonové trasy a ukolejnění.

Cílem bylo zajistit směrové a sklonové poměry pro rychlost 70 km/h, snížení hlukové zátěže, zkvalitnění železniční dopravy a zvýšení její bezpečnosti. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC