Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice

Stavba byla zahájena 23.10.2007. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce koleje č. 1 a 2 (kolejnice S49, pražce betonové B91 se zřízením bezstykové koleje). Úprava geologického podloží koleje provedena SP s úpravou štěrkového lože. Proběhlo odtěžení štěrkového lože, urovnání drážních stezek s jejich rozšířením, úprava propustků s odvodněním, přeložka a ochrana kabelových tras, regulace trolejového vedení po rekonstrukci kolejí s úpravou patek stávajících stožárů TV. Nově namontovány závěsy TV. Provedena výměna ukolejňovacích lan mezi stožáry 59 až 67. Byly osazeny bočních absorbery na kolejnicích a v koleji č. 1 podpražcové podložky. V km 224,665 - 224,940 byla provedena přeložka staré kabelové trasy zabezpečovacího zařízení za novou. V 1. polovině roku 2008  proběhly práce na koleji č.1 dle harmonogramu prací 03/08. Následně byly dokončeny práce na jednotlivých stavební objekty a provozní soubory tak, přejímací řízení se uskutečnilo 15. 4. 2008 a zavedení zkušebního provozu 17. 6. 2008 po dobu 1 roku. Stavba je ukončena.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC