Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Stavba bude probíhat od km 77,992 do km 81,350. Od km 77,992 do km 80,545 bude provedena směrová a

výšková úprava nivelety koleje z důvodu úpravy směrových parametrů pro zavedení rychlosti 160 km/hod. Od km

80,545 do km 81,241 bude provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku z důvodu rekonstrukce

mostního objektu, který si vyžádá rozšíření osové vzdálenosti kolejí o cca 2 m a zdvih nivelety koleje o cca 400

mm. Od km 80,600 do km 80,891 a od km 80,993 do km 81,150 (mimo prostor mostního objektu) bude vytvořen

nový železniční spodek z důvodu zdvihu nivelety koleje. Od km 81,241 do km 81,350 je provedena směrová a

výšková úprava nivelety koleje pro plynulé navázání na stávající stav. V km od 81,350 do km 82,100 bude

provedeno pouze zavedení nové traťové rychlosti. Zvýšení traťové rychlosti bude provedeno od km 77,992 do km

82,100.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby je zajištění provozuschopnosti s návrhem zvýšení stávající

rychlosti, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC