Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

Stavebně technické řešení traťového úseku Horusice - Veselí nad Lužnicí lze rozdělit na dvě zcela odlišné části, jejichž rozhraní tvoří zastávka Veselí nad Lužnicí. Úsek mezi výhybnou Horusice a zastávkou Veselí nad Lužnicí bude zdvoukolejněn zřízením druhé traťové koleje vpravo a modernizován na rychlost 160 km/h pro klasické i naklápěcí soupravy. Od zastávky Veselí nad Lužnicí po žst. Veselí nad Lužnicí opouští trať dnešní těleso a je vedena dvoukolejnou přeložkou ve zcela nové stopě. Přeložka trati umožní s ohledem na územně technické podmínky dosažení rychlosti 135 - 145 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro naklápěcí jednotky. Předmětná stavba dále zahrnuje přestavbu značné části žst. Veselí nad Lužnicí. Hlavním obsahem přestavby je zajistit průchod koridorové trati stanicí tak, aby byla v celé její délce plynule dodržena vyšší rychlost vlaků a ostatní standardní evropské provozně technické parametry. Součástí stavby je i plná peronizace stanic, tj. vybudování ostrovních krytýchb nástupiště s mimoúrovňovým a bezbariérovým přístupem u kolejí, u nichž zastavují vlaky osobní přepravy nebo projíždějí vlaky rychlostí nad 120 km/h. Vybudován bude také moderní integrovaný informační systém pro cestující zahrnující i přilehlé zastávky. Trať i stanice budou vybaveny moderním automatickým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, které bude připraveno pro dálkové ovládání a pro nasazení jednotného evropského zabezpečovacího a řídícího systému (ERTMS) v souladu s požadavky interoperability. Adekvátně bude modernizováno i sdělovací zařízení. Provedena bude nezbytná sanace železničního spodku a inženýrských staveb a namontován nový železniční svršek standardního evropského typu.

Současné provozně technické parametry dotčeného traťového úseku i žst. Veselí nad Lužnicí (rychlost, prostorová průchodnost, norma zatížení, délky a osové vzdálenosti kolejí, uspořádání nástupišť, způsob zabezpečení a řízení provozu) neodpovídají nejen standardům pro železniční tratě zařazené do transevropské sítě, ale ani aktuálním národním normám, a významně zaostávají za technickým vývojem. Hlavním cílem projektu je proto modernizace železniční infrastruktury na úroveň vyžadovanou pro národní tranzitní železniční koridory, aby se traťový úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí nestal úzkým místem 4. TŽK, a nedošlo tak ke znehodnocení již realizovaných investic do modernizace tohoto TŽK.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC