Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

Začátek a konec stavby: Nové staničení 33,702 (staničení trati 202 Praha - České Budějovice) - 56,005 (staničení trati 226 České Velenice - Veselí nad Lužnicí)
Celková délka stavby: 4,963 km

Rekonstrukce stanic      1
Rekonstrukce zastávky     1
Obousměrný autoblok na dvojkolejné trati   3,8 km
Obousměrné automatické hradlo    17,6 km
Nové elektronické SZZ      1 ks
Počet výhybek zařazených SZZ     54 ks
Počet přejezdových zab.zař.     6 ks
Elektrický ohřev výměn     36 ks
Zřízení koleje UIC 60      10,682 km
Zřízení koleje S 49 (užitá)     4,620 km
Zřízení výhybek UIC 60      24 ks
Zřízení výhybek ostatní     13 ks
Výhybka z užitého materiálu vč.provizorních   6 ks
Rekonstrukce stáv. úrovňových přejezdů   1 ks
Demontáž stáv. úrovňových přejezdů    5 ks
Zřízení nástupiště (délka hrany)    1 970 m
Pozemní objekty - nové     4 ks
Demolice pozemních objektů     15 ks
Nástupištní přístřešky      3 ks
Zastřešení podchodu      2 ks
Protihlukové stěny        4 197 m
Nové železniční mosty      8 ks
Přestavba železničních mostů     1 ks
Nové propustky železniční     1 ks  
Přestavba železničních propustků    4 ks
Zrušení železničních propustků    3 ks
Nové silniční mosty      5 ks
Nové propustky silniční     3 ks
Zřízení nové zárubní zdi     1 ks
Zřízení nové opěrné zdi     1 ks

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC