Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.

Standardně IS bude obsluhovat operátor, přístup do systému bude možný v rámci drážní sítě i z jiných pracovišť

za účelem řešení nouzových stavů a editaci dat. Řídící jednotka bude také připojena na stávající hlavní hodiny,

rozhlas, případně na modul pro příjem signálu GPS nebo signál DCF. Vybrané zařízení bude akceptovat nové

řešení značení sektorů a změnu v navigování cestujících k jednotlivým spojům a bude vybaveno audio systémem

pro nevidomé. Zařízení zajistí lepší a komfortnější informovanost cestující veřejnosti o příjezdech a odjezdech

vlaků (bude sdělovat i další doplňkové informace), o vyhlášení evakuace ze stanice v případě ohrožení a tím

zajistí bezpečnost cestujících a personálu. Nové tabule budou mít LCD trans-reflektivní displej s LED podsvícením

s automatickou regulací jasu. Tabule a monitory budou opatřeny ochranou proti sedání ptáků a mít nové

parametry zobrazovaných údajů (větší rozsah údajů a řádků, nový informační řádek). Nová kabelizace bude

navržena s maximálním využitím stávajících tras, nové trasy budou navrženy pro zařízení umístěné na nových

pozicích.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Nový IS (dále jen informační systém), kromě výměny zařízení na stávajících

místech, rozšiřuje počty nástupištních a podchodových tabulí a doplňuje systém o nové monitory a panely ve

výpravní budově. Nově navržený IS musí splňovat všechny požadavky, které jsou kladeny na moderní IS pro

stanici daného rozsahu a musí být kompatibilní se současnými systémy používanými u SŽDC. Nový IS bude

koncipován jako "otevřený", bude tedy umožňovat přidání, rušení nebo přemístění jednotlivých komponent bez

zásadního vlivu na chod celého systému a umožňovat editaci zobrazovaných dat v případě nestandardních situací

(výluky, nehody atd.) bez většího zásahu specializované firmy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC