Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T

AVV je nadstavbovou částí systému určeného pro automatizaci řízení hnacích a řídicích drážních vozidel na

železniční síti vlastněné Českou republikou, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla a

automatické vedení vlaku). CRV&AVV je vždy podřízen vlakovému zabezpečovači, ale do jeho činnosti nijak

nezasahuje. AVV obsahuje regulátor cílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem AVV ve spolupráci s CRV

je zajistit automatické řízení vlaku. Podmínkou pro funkčnost AVV je vybavení tratě spolupracujícími systémy,

které vytváří stacionární část AVV. V rámci této stavby je řešena instalace adresných traťových informačních bodů

(MIB), které umožňují AVV určit okamžitou polohu a směr jízdy vlaku na trati v okamžiku průjezdu nad tímto MIB.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Síť SŽDC bude doplněna o více než 300 nových informačních bodů, které pokryjí traťové úseky v délce přes 200

km. Zároveň se zcelí i síť již vybudovaných částí a vlaky budou moci samočinně jezdit delší souvislé úseky i celé

své traťové úseky. Tím dojde k četnějším instalacím vlakových částí ze strany dopravce a tím k vyšším úsporám

paliva a trakční energie.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC